Dernek Lokali Kuralları

ÇANAKKALE ŞEHİR DERNEĞİNDE UYULMASI

GEREKEN ESASLAR

Çanakkale Valiliğinin 25.08.1992 tarih ve BG 54 VLK-4170800/17.01.87 sayılı onayına istinaden düzenlenmiştir.

1. Dernek lokaline, dernek üyesi olmayanlar kesinlikle alınmayacaktır.

2. Dernek lokali kapanış saatinde (24.00) ikaza mahal bırakılmadan kapatılacaktır.

3. İşletmecinin (müstecir) her hangi bir nedenle, lokalden geçici olarak ayrılması halinde, lokalde dernek yönetiminden birisi bulunacaktır.

4. Lokalde 18 yaşından küçükler çalıştırılmayacak, müşteri olarak alınmayacaklardır.

5. Lokalde kumar niteliğinde hiç bir oyun oynanmayacaktır.

6. İçki servisi lokal içerisine yapılacak, lokal etrafına, yol kenarına veya yaya kaldırımlarına masa koyup içki servisi yapılmayacaktır.

7. Radyo, teyp TV gibi cihazların sesleri çevreyi rahatsız etmeyecek kadar açılacaktır.

8. Genel ahlaka aykırı filmler videoda gösterilmeyecektir.

9. Lokal dışına her hangi bir satış yapılmayacak, diafon bağlanmayacaktır.

10. Mesul müdür (müstecir) değiştiği veya görevden alınması durumunda mesul müdür(müstecir) izin belgesi 7 gün içerisinde bir dilekçe ile Valilik Makamına iade edilecektir.

(İmza)

Yusuf Ziya İNCE

Vali V.